Jak przygotować kosztorys

Do budowy staraliśmy się przygotować bardzo sumiennie. Od “zawsze” pracujemy w handlu więc na co dzień mamy do czynienia z negocjacjami na różnych poziomach co powinno Nam wiele ułatwić.

Najważniejsze to dobry plan! 🙂 Excel przygotowany ale co tam wpisać?

Zakupiliśmy więc kosztorys budowy na projekt Naszego domu tak aby mieć jakieś odniesienie do przyszłych negocjacji.

Naszego excela budowlanego uzupełniliśmy wstępnymi danymi z zakupionego kosztorysu. Zaczęły wychodzić pierwsze kwoty za poszczególne etapy budowy.

To już zarysowało kwotę jaką powinniśmy mieć aby zacząć budowę.

Nie dysponowaliśmy taką kwotą aby móc zacząć budowę dlatego też skierowaliśmy się do Doradcy Kredytowego po ofertę kredytu hipotecznego na budowę.

Po analizie kosztorysu ustaliliśmy kwotę jaką potrzebujemy na kredyt oraz kwotę Naszego wkładu własnego.

Uruchomiliśmy całą procedurę, Nasz Doradca p. Darek ogarnął wszystkie dokumenty i już po 3 tygodniach mieliśmy uruchomiony kredyt.

Nasze excel został “zatrzaśnięty” kwotą jaką dysponujemy (kredyt+wkład własny) na budowę.